Kinder- & Gezinscoach

De verandering die je zoekt, zit altijd in jezelf 💕

... VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS

Opgroeien en opvoeden doe je met vallen en opstaan. Soms hebben kinderen het moeilijk en lijken ze vast te lopen. Ze hebben moeite met bepaalde situaties, zitten niet goed in hun vel of raken door omstandigheden - soms zelfs pas jaren later - uit hun evenwicht.

Wanneer een kind bepaald gedrag vertoont wat wordt bestempeld als problematisch, wordt er vaak gefocust op het probleemgedrag zoals bv:

* faalangst
* boosheid/woede-uitbarstingen
* angsten
* moeilijk kunnen slapen of eten
* weinig zelfvertrouwen hebben
* gepest worden of zelf pesten
* zich anders voelen
* ...

Dit gedrag is enkel het resultaat van een onderliggende pijn. Als je bereid bent om te kijken naar wat eronder zit - zonder oordeel, maar vanuit empathie en nieuwsgierigheid - kan je leren om er anders mee om te gaan.

Ook jullie als ouders kunnen behoefte hebben aan luisterend oor en/of ondersteuning. Wanneer een kind niet lekker in zijn of haar vel zit, heeft dit zijn weerslag op het hele gezin.

Kinderen zijn onbewust meester in het laten zien van je eigen uitdagingen als ouder. Met regelmaat zie ik, dat datgene waar een ouder moeite mee heeft, het kind ook moeite mee kan krijgen. Als ouder kun je dan je eigen pijn en uitdagingen in je kind geprojecteerd zien. Dit kan erg confronterend zijn.

Door je bewust te worden van je rol, kun je je kind helpen. In dit proces wil ik jullie graag ondersteunen en kijken we samen naar wat jullie als gezin nodig hebben.

Een goede relatie tussen ouders en kinderen is immers van wezenlijk belang voor een goede ontwikkeling van het kind.

... TOEKOMSTIGE OUDERS MET EEN KINDERWENS

Verreweg het grootste deel van ons gedrag en onze emoties die we als volwassene hebben, valt terug te voeren op de manier waarop ons leven bij conceptie ontstond, hoe ons leven in de baarmoeder eruitzag en hoe we geboren zijn. Dit uiterst prille begin van ons leven vormt de blauwdruk voor de rest van ons leven.

We hebben geen enkele handleiding voor hoe je een mens bewust op de wereld zet. Terwijl dit het allerbelangrijkste is wat je ooit te doen krijgt in dit leven. Je marineert je baby negen maanden lang in alles wat jij beleeft.

Wanneer je zwanger bent, komt er van alles in jou naar boven wat je zelf nog niet verwerkt hebt. Je eigen onopgeloste angsten en trauma’s aangaan kan een wereld van verschil maken voor je baby. Als je van jezelf en elkaar weet waar je trauma ligt, dan kun je zoveel meer aan!

Tarief en aanpak

We kijken samen naar wat jullie nodig hebben en bouwen verder zolang het nodig is en goed aanvoelt.

Kennismakingsgesprek

Dit is een oriënterend telefonisch gesprek in het kader van een kennismaking.
Heb je graag wat meer info over wat coaching voor jou of voor je kind kan betekenen?
=> Gratis - 30 minuten
Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek neem ik uitgebreid de tijd om naar jullie verhaal te luisteren. Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders, bij jullie thuis of in mijn praktijkruimte. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de huidige situatie en bekijken we samen jullie zorgvraag. Wanneer het voor ons allemaal goed voelt, plannen we verdere gesprekken.
=> 60 euro - 60 à 90 minuten
Begeleiding

Elk traject is anders en wordt op maat uitgewerkt en aangepast.

De eerste sessie is een kennismaking : Ik luister naar het verhaal van jullie kind, naar zijn/haar interesses en zijn/haar belevingswereld. Zich veilig voelen in mijn lokaal en bij mij zijn super belangrijk voor ons allebei.

In de volgende gesprekken gaan we samen aan de slag. Dat doen we niet alleen door te praten, maar ook door te werken rond verhalen, met stiften, verf, papier, karton, stenen, schelpen, …

Samen gaan we op zoek naar wat haar sterk maakt en kracht geeft!

Een kind groeit het best wanneer zijn kring versterkend werkt, dus daarom worden ouders (en soms leerkrachten - in overleg met jullie) mee betrokken in het traject. Soms is een ouder zelfs de hele sessie aanwezig. Dit is helemaal afhankelijk van het kind, de zorgvraag en de behoeften op dat moment.

Hoeveel momenten er nodig zijn, is verschillend omdat elke situatie anders is en elk kind/gezin uniek.

Wanneer jullie het gevoel hebben weer op eigen kracht verder te kunnen, ronden we in overleg het traject af.
=> Basistraject van 5 begeleidingssessies : 350 euro
Losse begeleidingssessie

Als opvolging of om af en toe langs te komen. Dan spreken we van losse sessies.
=> 75 euro - 60 minuten
GEZINSTRAJECT I.S.M. #TEMDEWOLF

BollekeMuis en #temdewolf willen gezinnen ondersteunen waarbij een gezinslid een chronische (onzichtbare) ziekte heeft. Het chronisch ziek-zijn van een gezinslid heeft immers gevolgen voor het hele gezin.
Hiermee omgaan is vaak moeilijk en verdient begeleiding en ondersteuning.
Ontdek meer ...
EERSTE HULP BIJ ... EMOTIES

Een aantal tips voor het omgaan met de verschillende emoties bij kinderen
Lees meer ...
"What does not come to us through consciousness comes to us as fate" - Anna Verwaal