Kinder- & Gezinscoach

Laagdrempelige, creatieve en oplossingsgerichte ondersteuning

COACHING EN ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN EN OUDERS

Opgroeien en opvoeden doe je met vallen en opstaan. Soms hebben kinderen het moeilijk en lijken ze vast te lopen. Ze hebben moeite met bepaalde situaties, zitten niet goed in hun vel of raken door omstandigheden - soms zelfs pas jaren later - uit hun evenwicht.

Wanneer een kind bepaald gedrag vertoont wat wordt bestempeld als problematisch, wordt er met name gefocust op het probleemgedrag : Boosheid, het hyperactieve, het brutale, het agressieve en het slechte luisteren worden afgeleerd. Dit werkt (op korte termijn) wel maar helpt (op lange termijn) niet.

Signaalgedrag is slechts het resultaat van een onderliggende pijn. Als je bereid bent om te kijken naar wat eronder zit - zonder oordeel, maar vanuit empathie en nieuwsgierigheid - kan je leren om er anders mee om te gaan.

Ook jullie als ouders kunnen behoefte hebben aan luisterend oor en/of ondersteuning. Wanneer een kind niet lekker in zijn of haar vel zit, heeft dit zijn weerslag op het hele gezin.

Kinderen zijn onbewust meester in het laten zien van je eigen uitdagingen als ouder. Met regelmaat zie ik, dat datgene waar een ouder moeite mee heeft, het kind ook moeite mee kan krijgen. Als ouder kun je dan je eigen pijn en uitdagingen in je kind geprojecteerd zien. Dit kan erg confronterend zijn.

Door je bewust te worden van je rol, kun je je kind helpen. In dit proces wil ik jullie graag ondersteunen en kijken we samen naar wat jullie als gezin nodig hebben.

Een goede relatie tussen ouders en kinderen is immers van wezenlijk belang voor een goede ontwikkeling van het kind.

TOEKOMSTIGE OUDERS MET EEN KINDERWENS

Verreweg het grootste deel van ons gedrag en onze emoties die we als volwassene hebben, valt terug te voeren op de manier waarop ons leven bij conceptie ontstond, hoe ons leven in de baarmoeder eruitzag en hoe we geboren zijn. Dit uiterst prille begin van ons leven vormt de blauwdruk voor de rest van ons leven.

We hebben geen enkele handleiding voor hoe je een mens bewust op de wereld zet. Terwijl dit het allerbelangrijkste is wat je ooit te doen krijgt in dit leven. Je marineert je baby negen maanden lang in alles wat jij beleeft.

Wanneer je zwanger bent, komt er van alles in jou naar boven wat je zelf nog niet verwerkt hebt. Je eigen onopgeloste angsten en trauma’s aangaan kan een wereld van verschil maken voor je baby. Als je van jezelf en elkaar weet waar je trauma ligt, dan kun je zoveel meer aan!

In order for connection to happen, we have to allow ourselves to be seen.