AANBOD

Welkom bij BollekeMuis!

Hier kan je terecht voor coaching, advies, ondersteuning en workshops voor kinderen & hun gezin.

BollekeMuis biedt een creatieve waaier aan ondersteuning : Persoonlijke trajecten, gezins- en groepsgerichte trajecten en workshops.

Ontdek hier wat BollekeMuis voor jou en/of je kind kan betekenen :

what we do

This is some text inside of a div block.

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Awesome code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

free template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Awesome code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

free template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

BollekeMuis ...

de kindercoach

Kindercoaching is een speelse, laagdrempelige en kortdurende begeleiding voor kinderen en hun (plus)ouders rond thema's als verlies, laag zelfbeeld, faalangst, pesten, (hoog)gevoeligheid, ...

🌟 Rouw, verlies & trauma 🌟

Verlies kent vele gezichten. Het kan gaan om verlies door de dood, door (echt)scheiding, door een beperking, een verhuis of een verandering van school. In ieder van ons (jong en oud) zit de kracht en de mogelijkheid om met dit verlies om te gaan.

Kinderen rouwen ook, net als volwassenen. Er is wel een verschil : Ze uiten hun gevoelens op een andere manier. Ze schakelen sneller en vaker tussen verschillende emoties. Het lijkt soms alsof ze niet rouwen. Het verdriet uit zich dan bijvoorbeeld (en dat kan ook pas vele jaren later zijn) in gedragsveranderingen en/of lichamelijke symptomen (signaalgedrag).

Soms ben je als ouder niet in staat deze ingrijpende situatie op te vangen doordat je zelf een te groot verdriet ervaart. Op die momenten is het fijn als BollekeMuis even met jullie meeloopt : Iemand bij wie je kind mag vertellen, boos zijn, stilte mag ervaren, bij wie je kind mag huilen, herinneringen ophalen en/of rituelen bedenken.

Verbindend werken is daarbij heel belangrijk zowel in het helen van de verbinding met jezelf (hoofd-hart) als in het helen van de verbinding met de context.

Zodat het verlies niet alleen verlies is, maar ook een periode wordt van mooie, waardevolle gedeelde herinneringen …

BollekeMuis ...

de talentenfluisteraar

Het ENIGE label dat kinderen gelukkig maakt!

Iedereen heeft talent!

Met talent word je geboren. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar het laat zien wie je bent, hoe je dingen aanpakt, hoe je met anderen omgaat en hoe je leert.  Talent is datgene wat moeiteloos gaat, waar je energie van krijgt en blij van wordt. Talent zit onder het wateroppervlak ...

Wat doet een (kinder)talentenfluisteraar?

  • Samen met jou kijken naar wat maakt dat je ergens goed in bent, waar je de tijd bij vergeet en waarvan je het zelf niet bijzonder vindt dat je het kan
  • Je helpen om je eigen talenten te ontdekken en zichtbaar te maken zodat je ze sneller kunt inzetten en daardoor (meer) veerkracht, zelfvertrouwen en weerbaarheid ontwikkelt

BollekeMuis ...

de beelddenker

Je kind is slim genoeg, maar op school lukt het niet zo goed. Je kind krijgt de tafels niet onder de knie of is kloklezen moeilijk? BollekeMuis vertaalt de leerstof naar beelden.

Wat is beelddenken?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat alle mensen in hun kleutertijd een voorkeur ontwikkelen voor beelddenken of taaldenken. Deze voorkeur blijft het hele leven aanwezig en heeft invloed op hoe de informatie bij iemand binnenkomt en hoe deze wordt verwerkt.

Beelddenkers staan door deze manier van informatie opnemen anders in het leven dan taaldenkers. Soms zo anders, dat hun gedrag op school opvalt of zelfs stoort. Ze ondervinden vaak problemen bij lezen, spellen, rekenen of organiseren. Beelddenkers zijn vaak creatief (in denken en doen) maar hebben moeite met luisteren en het opnemen van mondelinge informatie. Ze klagen vaak over een vol hoofd en zijn sneller vermoeid. Hun prestatiepatroon is wisselend.

De meeste mensen kunnen zowel in beeld als in taal denken (40% beelden en 60% taal). Een beelddenker blijft een voorkeur houden voor de rechterhersenhelft en denkt voor meer dan 60% in beelden. Er bestaat ook een lijst met kenmerken van beelddenken: klik hier

Het gaat bij beelddenkers niet alleen om beelden; zij nemen multizintuigelijk waar (geluid, beeld, gevoel, geur, herinnering).

Bijvoorbeeld het woord Kat. In gedachten kun je het woord horen en de letters K A T zien. Een beelddenker ziet in gedachten een kat, kan de vacht, de staart en de snorharen zien, hij hoort ‘m als het ware miauwen. Hij heeft er ook een gevoel bij door de ervaring die hij met een kat heeft. De beelden zijn vaak driedimensionaal.

En dat heeft zowel voor- als nadelen. Een voordeel is dat een beelddenkerin staat is om snel het geheel te overzien en vlot bij een oplossing komt. Het is een snelle manier van denken. Een nadeel is echter dat ze, datgene wat ze overzien, niet altijd vlug kunnen verwoorden. Ze moeten de woorden bij de driedimensionale beelden zoeken. Dat kost meer tijd en energie. Bij tweedimensionale symbolen die plat en niet ruimtelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de letters van ons alfabet, kunnen ze de automatische koppeling met de klank niet maken. Ze volgen niet het spoor van het geluid bij lezen of spellen, maar van het beeld. Daardoor kunnen ze een woord als 'poes' lezen als kat omdat ze allebei hetzelfde betekenen en het woord past in de context van het verhaal.

Beelddenkers op school

Zowel beelddenkers als taaldenkers kunnen problemen krijgen bij het leren, maar in ons huidige onderwijssysteem zijn het vooral de beelddenkers die op verschillende gebieden tegen problemen aanlopen. De oorzaak daarvan ligt bij het feit dat ons onderwijssysteem verbaal en opeenvolgend is ingesteld. Beelddenkers verwerken immers de informatie met al hun zintuigen tegelijk. Alleen op deze manier zijn zij in staat om een beeld te vormen bij de aangeboden stof en deze te verwerken en te onthouden. De manier van onderwijzen in de meeste basisscholen is gericht op een verbale manier van informatie verwerken (de leerkracht vertelt/legt uit). Beelddenkers willen liever zien en doen.Een ander probleem is, dat beelddenkers veel tijd nodig hebben om alle informatie in hun hoofd te vertalen: verbaal binnenkomende informatie moet worden omgezet naar beelden en beelden moeten weer omgezet worden naar woorden. Instructie en uitleg gaan voor hen te snel om te vertalen en daardoor begrijpen zij deze niet en raken achter. De leesmethoden die op scholen gebruikt worden zijn gebaseerd op analyse/synthese (hakken en plakken), terwijl beelddenkers bij de verschillende aangeboden losse letters geen beeld hebben. Hele woorden hebben voor hen betekenis d.m.v. het beeld dat ze erbij hebben, maar letters op zich hebben voor hen geen betekenis. Onze taal kent ook beeldloze woorden (bv. die, dat, de, een, het, enz.). Beelddenkers slaan bij het lezen deze woorden vaak over omdat ze er van in de war raken, ze kunnen er geen beeld bij oproepen.

BollekeMuis ...

babbels & ateliers

KwaliTIJD! BollekeMuis nodigt je graag uit om in kleine groepjes te praten over wat je bezighoudt, iets creatiefs te doen en/of gewoon gezellig bij elkaar te zijn.

Wat?

De BollekeMuis babbels & ateliers worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen rondom verschillende thema’s en gecombineerd met een creatieve activiteit. We praten, drinken iets, genieten van lekkers en maken iets dat past bij het thema (bijvoorbeeld krachtstok, handenboom, collage, geluksstenen, herinner(d)ingen, wenspot, ...). Het is bovenal een samen zijn in een ongedwongen sfeer, waarin niets moet en vooral ... het gevoel hebben niet alleen te zijn!

Een BollekeMuis Atelier is ook heel leuk om in te zetten als (kinder)feestje! Neem voor de mogelijkheden vrijblijvend contact met mij op!

Wanneer?

Weten wanneer er een BollekeMuis babbel of atelier gepland staat? Houd mijn agenda of mijn facebookpagina in de gaten!

BollekeMuis ...

speelt op Het Bonte Pleintje

Alles wat je aandacht geeft, groeit …

Tijdens de vakanties organiseren we één- of meerdaagse creatieve kampjes voor kinderen van 3 tot 12  jaar. Deze worden steeds in een thema opgevat en nemen de kinderen mee op een creatieve ontdekkingstocht.

Aan de hand van verhalen, relaxmomentjes, spelletjes, knutselen, avontuur, tekenen, bewegen én vrij spel gaan we op zoek naar wat jij leuk vindt, ieder op zijn manier!

Van daaruit werken we samen rond zelfvertrouwen, veerkracht, weerbaarheid, talent en sociaal-emotionele vaardigheden. Op een speelse en ludieke manier zorgen we voor een veilige en inspirerende groepssfeer voor iedereen.

De kinderen, met verschillende leeftijden, leren veel van elkaar en vinden vooral veel herkenning bij de ander.

Kortom ...

Kwaliteitsvolle en speelse kampjes met een tikkeltje meer ...